Truy Vong Thập Toàn

[Văn án]

Có một giai thoại nói rằng, thế gian này sắp rơi vào đại nạn, người đời chết bất đắc kỳ tử, thi thể thối rữa khắp nơi đâu đâu cũng có thể thấy.

Vậy mà người đứng đầu các Giới cao thấp vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, xem chuyện sống chết chính là lẽ thường.

Nổi danh thiên hạ, tiếng tăm vọng lớn - Lý Tình. Hắn từ nhỏ mồ côi cha mẹ, trộm cướp đồ thừa ăn tạm qua ngày. Phàm nhân đánh hắn chết đi sống lại không hề nương tay. Lớn lên hắn quyết tu tà ma ngoại đạo, dẫm đạp những kẻ từng nguyền rủa hắn dưới chân.

Hắn chấm bút, bỏ ra ba trăm năm viết quyển: Truy Vong Thập Toàn - tổng hợp mười cách triệt để nhất tạo một đội quân âm binh đánh không chết, giết không tan.

Cuộc đời hắn hết mực tin tưởng một người, lại bị người đó nhẫn tâm mổ bụng moi lấy đan hạch.

Lý Tình rốt cuộc quay đầu, đem hết hận thù triệu hồi Quỷ Giới. Thiên hạ đại loạn, cổng Vô Gian Địa Ngục mở, âm binh cấp chiến, cướp đi linh hồn.

Lý Tình đứng trên núi xác, mắt hắn hóa đỏ. Nơi trán ấn chú đen hình thoi lập lòe mờ ảo.

Chỉ nghe Sở Minh Thiên ở dưới chân hắn khổ sở hô to: "Mặc Thương! Quay về đi."

Nhận xét về Truy Vong Thập Toàn

Số ký tự: 0