Truy Đuổi Tiểu Tình Nhân

   Được kể theo góc nhìn của nam chính Cố Lam Đình. 

Truyện tình của một lão đại hắc đạo và cảnh sát trẻ tuổi. 

   Nhan Vô Song là lão đại hắc đạo, trong một lần tình cờ đã gặp được một tiểu cảnh sát trẻ tuổi. Vừa gặp đã yêu, liền đem người trói mang về. 

   Thế nhưng tiểu tình nhân quá ngang bướng, cứ trói một lần liền chạy đi một lần. Hết cách chỉ đành tìm đến tận nhà mà truy.

    "Tạo sao cô lại ở đây, nơi này là trường cảnh sát đó."

    "Một trong số cổ đông lớn của trường này. Lý do hợp ý chưa?"

   Nhan Vô Song tiến tới nắm vào cà vạt anh, cất giọng.

    "Lần này thì đừng hòng mà trốn được."

Nhận xét về Truy Đuổi Tiểu Tình Nhân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ