Trường An Thần Thám
Là bộ truyện trinh thám đầu tay của mềnh!!! >-<
Tác giả: Dưa muối
Bìa by: Dưa muối
"Trong từ điển của ta, không có hai từ... Thất Bại"

Nhận xét về Trường An Thần Thám

Số ký tự: 0