Trùng Sinh Thiếu Gia Tu Tiên Uy Chấn Giang Hồ

Đại Long Thiên Tôn Lý Cảnh Thiên, thiên tài tu đạo, sở hữu hàng ngàn công pháp mạnh mẽ của Tiên giới, từng được kỳ vọng sẽ trở thành Chân thần tiếp theo của Tiên giới. 

Nhưng đáng tiếc, chính vì thiên phú kinh người nên tu vi tăng tiến quá nhanh, căn cơ bất ổn, lần độ kiếp cuối cùng thất bại thảm hại khiến hắn quay về thời niên thiếu. 

"Ngày trước từng hối hận vì bỏ lỡ nhiều điều. Lần này có cơ hội làm lại cuộc đời trước khi phi thăng, ta nhất định không để bản thân phải hối tiếc điều gì cả." 

Nhận xét về Trùng Sinh Thiếu Gia Tu Tiên Uy Chấn Giang Hồ

Số ký tự: 0