Trúc Mã Đến Rồi

"Nặng chết tôi, nặng chết tôi rồi cái con lợn này!"


"Tớ mà là lợn thì cậu là lợn bình phương."


Á à, cái thằng này?! Nó dám hét, nó hét cái gì? Lại còn lợn bình phương ... lợn bình phương là cái quái gì?!


Ảnh Nguyệt nhăn mày nhăn mặt, nhìn cái thằng ôm yếu gầy trơ cả xương này có ai nghĩ nó dám nhẩy vào tẩn nhau với thằng béo đâu? Lần này thì hay rồi, đúng là rước nhọc vào thân.


Ảnh Nguyệt chỉ còn biết than trời, lần này khó mà thoát tội. Ông tướng kia mà đi mách lẻo với người lớn không biết mình sẽ bị mẹ cho ăn mấy con chạch.


Phải tìm cách bịt miệng mối họa này mới được.


---------------------------------------------


Tên khác: Nhẹ Tựa Gió Xuân.

Nhận xét về Trúc Mã Đến Rồi

Số ký tự: 0