Trọng Sinh Trả Thù Thật Khó Khăn

Một món quà sinh nhật đặc biệt từ mẹ đã khiến Lâm Nhã bị hại chết, thậm chí còn bị phanh thây không toàn vẹn.

Anh trai vì muốn điều tra cái chết của em gái, mà khiến cả nhà bỏ mạng giữa bầy tang thi.

Lâm Nhã chỉ còn linh hồn muốn tìm cơ hội báo thù, nhưng chưa làm được gì đã hồn phi phách tán!

Nếu trời cao đã có mắt cho ta làm lại một lần nữa, Lâm Nhã ta nhất định phải bảo vệ người nhà, trả thù kẻ thủ ác!

Nhận xét về Trọng Sinh Trả Thù Thật Khó Khăn

Số ký tự: 0