Trọng Sinh: Tổng Tài Cưng Sủng Cô Vợ Không Ngoan

Tại sao?

Cô một đời vì đôi cẩu nam nữ Lâm Tư Tuyết và Minh Hạo Kỳ mà làm tất cả mọi thứ, thanh xuân, tuổi trẻ, bạn bè, gia đình, sự nghiệp. Đổi lại là cái chết không hơn không kém, tại sao? Tại sao lại như vậy!

Lần này, ông trời cho cô một cơ hội làm lại tất cả, cô không thể cứ mù quáng mà tin vào điều ngốc nghếch mãi.

Đời này, chị đây thông minh hơn rồi, kế của các người, chị đây chấp hết!

Nhận xét về Trọng Sinh: Tổng Tài Cưng Sủng Cô Vợ Không Ngoan

Số ký tự: 0