Trọng Sinh Thật Thiên Kim

Tô Hiểu Linh sống cả một đời bi thảm, đến chết mới nhận ra sự thật đáng sợ. Nàng là cái thật thiên kim, con nhà giàu lại bị cặp vợ chồng mà nàng gọi 16 năm "cha mẹ" ác ý đánh tráo. Chịu 16 năm tra tấn, hành hạ, cuối cùng chết không nhắm mắt.


Sống lại một đời, nàng thề phải để bọn họ trả giá. Tô Hiểu Linh tìm về thân sinh cha mẹ, đưa gian tà ra ánh sáng. Một bên báo thù, một mặt báo ân. Kiếp trước chỉ có thiếu niên kia đối tốt với nàng, kiếp này nàng nhất định phải báo đáp. Chính là, nàng chỉ muốn trả ơn thôi a, vì cái gì giống như thành lấy thân báo đáp rồi?

Nhận xét về Trọng Sinh Thật Thiên Kim

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ