Trọng Sinh: Quay Ngược Thời Gian Để Yêu Anh

Thẩm Khánh Chi vì chọn sai người sẽ gắn bó cả đời liền dẫn đến họa sát thân. Người nhà, vị hôn phu lần lượt ra đi giờ đến người chồng cô gắn bó 3 năm phản bội cô để dành tất cả cho người cô luôn coi là" Tri kỉ". Kiếp này cô sẽ không bao giờ để chuyện đó sảy ra với họ nữa tất cả những người phản bội cô đều phải trả giá đắt. Đặc biệt là kẻ đưa cô đến bước đường ngày hôm nay...

Nhận xét về Trọng Sinh: Quay Ngược Thời Gian Để Yêu Anh

Số ký tự: 0