Trọng Sinh: Lá Ngọc Cành Vàng

Thiên Kim nhìn sang bên trái. Nàng thấy mình xung hỉ thay đích tỷ, thấy mình mang danh dâm phụ bị vứt xác đất hoang, thấy những người nàng gọi là người nhà lạnh nhạt coi nàng như chưa từng xuất hiện.

Thiên Kim nhìn sang bên phải. Hoàng cung tường đỏ ngói vàng, đế vương ngồi trên long ỷ chỉ điểm giang sơn, áo gấm trâm vàng ngọc ngà châu báu.

Thiên Kim cất bước tiến về phía trước. Kiếp này, có ân báo ân, có thù báo thù, nàng sẽ chỉ sống vì chính mình mà thôi!


Nhận xét về Trọng Sinh: Lá Ngọc Cành Vàng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ