Trọng Sinh Khuấy Đảo Thời Cục

Văn án: 


Vu oan giá hoạ.

Cướp đi thanh danh.

Lấy đi trong sạch.

Thay nhau đoạt đi vị trí vốn có của ta... 


Để lại cho ta, một đời bại hoại!


Lí Mạn Khê ta xin thề với trời:“Nếu cho ta được một lần làm lại, ta sẽ làm cho thế sự thay đổi… trắng đen rõ ràng, trời xoay đất chuyển, máu chảy thành sông... Từng người từng người một."

Nhận xét về Trọng Sinh Khuấy Đảo Thời Cục

Số ký tự: 0