Trọng Sinh Đồ Thị Hắc Long

 - Năm Đó Khi Hoắc Khải Được 24 Tuổi Đã Gia Nhập Quân Đội Vì Không Muốn Là Một Tên Thiếu Gia Ăn Không Rồi Ngồi.

 

 - Hắn Có Mật Danh Là Hắc Sát, Gia Nhập Quân Ngũ Khoảng Hơn 15 Năm Trong Khoảng Thời Gian Đó Là Nhờ Sự Chăm Chỉ Học Hỏi Và Thực Lực Dần Dần Mạnh Lên Của Mình Mà Trở Thành Đệ Nhất Cao Thủ Của Long Tổ.

 

 - Nhưng Cũng Vì Thế Mà Hắn Bị Chính Đồng Đội Phản Bội Và Bị Giết Chết.

 

 - Hắn Quay Về Thời Điểm Mình Mới 24 Và Vẫn Còn Đầy Đủ Trí Nhớ Và Võ Công Của Đời Trước Và Trở Về Gây Dựng Quyền Lực Hắn Sẽ Làm Gì Để Trả Thù?

 

 - Sở Thích Của Hoắc Khải.

 + Đọc Sách Khi Rảnh Rỗi.

 + Nghe Nhạc Khi Chạy Bộ.

 

 

 * Cảnh Giới.

 

 - Cảnh Giới Từ Thấp Tới Cao, Tổng Cộng Chia Làm Chín Đại Cảnh Giới.

 + Võ Sư.

 + Đại Võ Sư.

 + Võ Linh.

 + Võ Hoàng.

 + Võ Tông.

 + Võ Tôn.

 + Võ Thánh.

 + Võ Đế.

 

 - Tiểu Cảnh Giới Từ Thấp Tới Cao, Mỗi Đại Cảnh Giới Chia Làm 3 Cấp.

 ---} Sơ Cấp.

 + Nhất Tinh.

 + Nhị Tinh.

 + Tam Tinh.

 ---} Trung Cấp.

 + Tứ Tinh.

 + Ngũ Tinh.

 + Lục Tinh.

 ---} Cao Cấp

 + Thất Tinh.

 + Bát Tinh.

 + Cửu Tinh.

 

 

 - Mời Các Bạn Đọc Truyện Trọng Sinh Đồ Thị Hắc Long Rồi Sẽ Rõ!

 

 - Lần Đầu Làm Truyện Nên Mọi Người Thấy Có Gì Sai Sót Thì Bỏ Qua Cho Mình Nha!

Nhận xét về Trọng Sinh Đồ Thị Hắc Long

Số ký tự: 0