Trở Về Làm Trùm Phú Hào
Bị buộc ra nước ngoài, hai mươi năm sau ta trở về, lại biết người ta yêu sinh con cho ta. Lần này, hãy để ta chăm sóc em và con, bù đắp năm tháng qua. Và hãy xem ta làm sao trở thành trùm phú hào, cho gia đình nhỏ của ta sung túc, hạnh phúc.

Nhận xét về Trở Về Làm Trùm Phú Hào

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ