Trở Về 50: Nhật Ký Làm Ruộng, Làm Giàu Của Vợ Chồng Đại Lão

Đây là một quyển truyện làm ruộng và dưỡng bảo bảo, bối cảnh hư cấu nhân vật hư cấu.


Chu Bắc Sơn và Tô Mãn cùng tang thi vương đồng quy vu tận, mở mắt ra đã trở thành thập niên 50 một đôi vừa trở thành cô nhi vị hôn phu vị hôn thê. 


 

Cũng may, dị năng theo tới, thả xem hai vợ chồng như thế nào truân lương, vượt qua nạn đói, tại đây thiếu ăn thiếu mặc niên đại, lăng là làm cho cả gia đình ấm no hạnh phúc, nhân sinh xuất sắc rực rỡ.

 

Chú ý: vì đây là tác phẩm đầu tay, tác giả lại là dân ghiền truyện Trung, nên đôi khi sẽ có một số từ ngữ Hán Việt, mong đọc giả thông cảm. 

Nhận xét về Trở Về 50: Nhật Ký Làm Ruộng, Làm Giàu Của Vợ Chồng Đại Lão

Số ký tự: 0