Trở Lại ( Hệ Thống Phụ Trợ Siêu Cấp)
Hệ thống nơi tay ta có thiên hạ.

Từ một phàm phu tục tử. Liền một bước đạp chân vào tu tiên thế giới.

Nhận xét về Trở Lại ( Hệ Thống Phụ Trợ Siêu Cấp)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ