Trò chơi Tử Thần
3... 2.... 1 bắt đầu cuộc chơi!  Thắng làm vua. Thua thì chết! 

Nhận xét về Trò chơi Tử Thần

Số ký tự: 0