Trò Chơi Hỗn Loạn

Người năm sau khi trò chơi Hỗn Loạn ra mắt. Cuộc xung đột của hàng ngàn chủng tộc khơi mào cho cuộc chiến tranh Vũ trụ lần thứ nhất diễn ra. 

Sau 5 năm chiến tranh, loài người cũng không thể trụ vững trong cuộc chiến này và cuối cùng loài người bị dồn vào chân tường. 

Đạo Thiên, một Thánh Kiếm thời đó đã sử dụng bảo vật tối cao trong trò chơi cho phép anh tái sinh quay ngược lại 15 năm trước. 

Với kiến thức và kinh nghiệm dồi dào của tương lai mang lại, anh thề sẽ sống một cuộc sống vĩ đại, không còn trở nên tầm thường như của kiếp trước.

Nhận xét về Trò Chơi Hỗn Loạn

Số ký tự: 0