Tranh Tử

**Văn Án: Tranh Tử là một thiếu niên kì lạ, là một đạo giả không lai lịch, từng lang bạt rất nhiều nơi trước khi được một gia đình họ Trương nhận về nuôi tại một làng rượu tên là Đại Chù. Làng của y sau đó bị "hỏa điểu" tấn công, tất cả mọi người đều chết chỉ còn một mình y còn sống. Nhiều manh mối dẫn dắt Tranh Tử đến Lũng Bạch Môn để điều tra về kẻ đứng sau diệt làng y, cũng như tìm về thân thế và ký ức của mình.

Y nhập môn tại Lũng Bạch, dần bị cuống vào vòng tranh đấu không ngừng giữa những thế lực tiên ma và người phàm, bái Vu Trì Thận làm sư phụ, sử dụng trí thông minh, sự quyết đoán và mạnh mẽ của mình để từng bước điều tra chân tướng quá khứ của mình. 

Nhận xét về Tranh Tử

Số ký tự: 0