Trăm Kế Thế Gian

Lưu ý: thế giới trong truyện là thế giới ảo của tác giả, không áp dụng những gì trong truyện ra ngoài đời thật. 

Nhận xét về Trăm Kế Thế Gian

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ