Trạm Dừng Chân

Cuộc đời là một dòng chảy, nếu như có một cơ hội, cậu hi vọng mình chưa từng gặp anh.

Nhận xét về Trạm Dừng Chân

Số ký tự: 0