Trạm Dừng Chân Nơi Góc Phố

Cuộc đời của mỗi con người tựa như một chuyến tàu, rong ruổi trên mọi nẻo đường...

Ở mỗi trạm dừng chân, bạn sẽ gặp được những con người mới; cũng đồng nghĩa với việc bạn phải nói câu 'tạm biệt' với những người đã 'cũ', dù bạn không muốn học cũng sẽ rời đi...

Tạm biệt không đồng nghĩa với không gặp lại. 

Rồi chúng ta sẽ gặp lại ở những nơi tốt hơn, nơi không có những tổn thương.

-

Mỗi chương là một câu chuyện khác. 

Nhận xét về Trạm Dừng Chân Nơi Góc Phố

Số ký tự: 0