Trả Thù
Truyện thứ 3 của Huyết Hải Diên
CP: Duẫn La Phong x Đàm Liễm
Thể loại: Đam mỹ, ngược trước sủng sau, SM nhẹ, hắc bang, hắc phúc công x mỹ thụ, HE
Tác giả: Huyết Hải Diên (tên khác: Hoàng Lam Viễn)

Lời tác giả: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN!!!

"ĐU KÂY POP LÀ CHUYỆN CỦA TỤI MÀY NHƯNG ĐCM ĐỪNG LẤY CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI KHÁC ĐEM ĐI CHỈ ĐỂ THỎA MÃN LÒNG ĐU CỦA TỤI MÀY!!!"

"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Tình trạng: đã hoàn thành phần chính truyện, dự kiến sẽ cập nhật phần ngoại truyện vào tháng 8 năm 2021
Ngày bắt đầu: 04/10/2018
Ngày kết thúc: 12/08/2019
Số chữ: 64916
Số chương: 39

"Đứa con trai của ông với ả ta, tôi sẽ khiến nó sống không bằng chết!"

Vì hận thù, anh gặp cậu.
Vì hận thù, anh cướp đi tự do của cậu.
Vì hận thù, anh chà đạp cậu...

Nhận xét về Trả Thù

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ