Tra Nam Thiện Nữ: Tổng Tài Hắc Bang

Thể loại: Tổng tài thực tế, Sắc Sủng. 18+(H có chừng mực, dưới 10%).

Đây là truyện tổng tài hắc bang thực tế, kể về hành trình lừa nữ chính lên giường của một tên Tam Giám hắc bang. 

Nữ chính Ngọc Linh là một giáo viên dạy toán giỏi nhưng giao tiếp xã hội hơi kém, ăn mặc đơn điệu, sống buồn tẻ cho đến khi sóng gió ập xuống đầu, cướp đi mọi thứ của cô. 

Sau cơn mưa trời lại sáng. 

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. 

Đây là truyện tổng tài thực tế... thực tế... thực... tế!!!

Nhận xét về Tra Nam Thiện Nữ: Tổng Tài Hắc Bang

Số ký tự: 0