Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bị Ám Sát Rồi

Năm Hạ Phương Nhu mười lăm tuổi, lần đầu tiên cô được tới trung tâm thương mại mua sắm, tại đây cô đã lọt vào mắt xanh của tổng tài ác ma Duật Thước, đồng thời cũng là lão đại thống trị hắc bang của thế giới ngầm. Hắn vừa gặp đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, hạ quyết tâm phải bảo vệ cô suốt đời.

Nhận xét về Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bị Ám Sát Rồi

Số ký tự: 0