Tổng Tài Lãnh Khốc Và Nha Đầu Ngốc

Cuộc sống khắc nghiệt của Ngô Gia Kiệt.

Lưu ý: Đây không phải là truyện tổng tài. Đây là truyện hài.

Nhận xét về Tổng Tài Lãnh Khốc Và Nha Đầu Ngốc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ