Chương 36: Kế hoạch

Tác phẩm đang dự thi #44

Đọc chương này bằng 5

Đọc chương này bằng 5

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tổng Tài, Bé Nhà Ngài Đói Rồi!

Số ký tự: 0