Tổng Giám Đốc Xin Cho Tôi Tự Do

Tiêu Thanh Ly nham hiểm khiến Lăng Giả Phong một lòng tin tưởng, tàn nhẫn nhìn Tử Ngọc phải chịu khổ, đến khi hối hận thì cô đã trốn đi khiến hắn phát điên lên.

(Phần 1)

Nhận xét về Tổng Giám Đốc Xin Cho Tôi Tự Do

Số ký tự: 0