[Tokyo Revengers] Cắm Sừng

« Em đẹp như thế, em tốt như thế »

« Em xứng đáng có nhiều người yêu! »


Người ta nói rằng người hoàn hảo như nàng xứng đáng có nhiều bạn trai, nàng cũng cho là vậy.

Từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày hẹn hò một bạn trai, chủ nhật ở nhà trả lời tin nhắn bạn trai khác.

Nàng là con người như thế đấy, tình yêu của nàng thật dễ dàng đạt được, dễ đến nỗi nàng chẳng màng để ý tới nó.

Mãi đến một ngày, nàng gặp chân mệnh thiên tử của đời nàng.

Gã thì chỉa cây baton vào đầu nàng, mà nàng lại đang nghĩ đến hai bím tóc nghịch ngợm của gã.

Nàng nhận ra, ôi, thì ra đây mới là tình yêu.


Thế là lại có thêm bạn trai để hẹn hò vào chủ nhật rồi này. Tác phẩm lấy bối cảnh manga/anime Tokyo Revengers của Wakui Ken, chỉ thể hiện quan điểm của Dĩ Lạc.

Warning: sến, văn vẻ, OOC (!!!), NTR

Nhận xét về [Tokyo Revengers] Cắm Sừng

Số ký tự: 0