Tôi Vì Cậu Mà Si Tình

"Chính tôi cũng không thể ngờ được rằng chúng tôi lại chia tay nhau theo cách này. Khi đó chúng tôi 18 tuổi, nhiều ước mơ, nhiều hoài bão, nhiều hứa hẹn, nhưng cho đến cuối cùng lại không thể thực hiện cùng nhau."

Nhận xét về Tôi Vì Cậu Mà Si Tình

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ