Tôi Vẫn Đợi, Đợi Cậu Nói Lời Yêu Tôi

Tôi đã chờ đợi cậu, đợi ngày gặp lại cậu, đợi ngày ta có thể bên nhau, tôi vẫn đợi, đợi lúc đến lúc đấy. Còn cậu, cậu thì sao?

Nhận xét về Tôi Vẫn Đợi, Đợi Cậu Nói Lời Yêu Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ