Tôi Là Mẹ Nam Chính Ư?

Sau một vụ tai nạn, tôi đã vô tình xuyên không vào bộ tiểu thuyết mạng máu chó đã đọc gần đây. Thế nhưng người mà tôi xuyên vào, không phải nữ chính, không phải nữ phụ, càng không phải nhân vật quần chúng. Mà đó là mẹ nam chính, người chỉ xuất hiện trong đúng hai chương ngoại truyện và qua đời khi sinh anh ta. Thời điểm mà tôi xuyên đến ấy, là ba mươi năm trước khi câu chuyện bắt đầu. 

Vì để thoát khỏi cái chết đã định sẵn, và để con trai tôi không trở thành kẻ bị gọi là "lãnh khốc vô tình", tôi nhất định phải thay đổi cốt truyện. Chỉ có điều, tại sao ba của nam chính, người chồng ghét bỏ tôi lại như thế kia?

- Vi Vi, tôi thích em!

- Vi Vi, chúng ta sinh em bé đi!

- Vi...

Không đúng! Kịch bản của tôi đã đi nhầm hướng rồi! 

Nhận xét về Tôi Là Mẹ Nam Chính Ư?

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ