Tớ Thích Cậu Lắm Đấy!

Tình yêu tuổi học trò như một khối thủy tinh, trong sáng nhưng lại rất mong manh dễ vỡ...

Liệu cậu và tớ có thể quay về cuộc sống như ngày trước không? Hay là chúng ta chỉ là một quả bóng bay, lỡ tuột mất và không trở về được nữa?

#Hến.


Nhận xét về Tớ Thích Cậu Lắm Đấy!

Số ký tự: 0