Tơ Hồng Đứt Đoạn

Khi chết đi Linh hồn chỉ cần uống canh mạnh bà để quên đi quá khứ.

Vậy còn linh hồn dù có uống canh mạnh bà nhưng vẫn không thể quên đi quá khứ thì sao?

Họ sẽ đi đâu, có nơi nào dành cho họ?

Là lựa chọn hồn phi phách tán, hay lựa chọn cắt đứt tơ tình.

Nhận xét về Tơ Hồng Đứt Đoạn

Số ký tự: 0