Tình Yêu Của Sói

+Hệ thống nhân vật


Nhân vật chính:

Bạc Ngọc Thiên: LANG

Nhan Diễm Băng


Nhân vật phụ:

Phỉ Hoa: Em kết nghĩa của Bạc Ngọc Thiên

Bạc Ngọc Thu: Em gái Bạc Ngọc Thiên

Nhan Dạ Ban: Em trai Nhan Diễm Băng

Bạc Ngọc Thịnh: Anh nuôi của Bạc Ngọc Thiên


Nhận xét về Tình Yêu Của Sói

Số ký tự: 0