Tình Tựa Mây Hồng

- Lập Thành, chúng ta làm một giao dịch đi. Anh cho em một cơ hội, em cho anh trái tim mình, được không?

- Y Y, em có biết thất hứa sẽ bị trời phạt không? Nhưng anh bằng lòng gánh vác tất cả thay em, chỉ cần em mãi không rời xa anh. Điều kiện trao đổi hoàn toàn có lợi cho em, vậy mà em vẫn không đồng ý ư?

Nhận xét về Tình Tựa Mây Hồng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ