Tình Trong Tối
"Yêu gì thì yêu, ĐỪNG yêu thầm."
"Yêu ai cũng được, CHỚ yêu người có trái tim."

Nhận xét về Tình Trong Tối

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ