Tình Câm Tâm Tỏ

Nếu tình tựa gió thoảng, chớ vội theo mây bay.

Bởi người vẫn ở đó, ngóng chờ tình nơi này.

Máu của kiếp trước dây tới thịt của kiếp này. 

"Kiếp trước các ngươi đối xử tệ với ta một, kiếp này ta sẽ dày vò các ngươi mười. Kiếp trước ta đỏ mắt, kiếp này các ngươi xé lòng. Thiên la địa võng ta mắc sẵn, mưu hèn kế bẩn còn ngóng chờ. Đợi các ngươi, một thây, hai thây, ba thây, đợi xác các ngươi nhúng chàm, đợi hồn các ngươi tan nát, đợi ta lấy máu người tô đỏ cho môi ta."

Nhận xét về Tình Câm Tâm Tỏ

Số ký tự: 0