Chương 102: Du sơn ngoạn thủy (1)

Tác phẩm đang dự thi #50

Đọc chương này bằng 10

Đọc chương này bằng 10

*Si Vũ có nghĩa là điệu múa khiến người mê đắm, thường là cách đặt tên của những người có xuất thân kĩ phường hoặc làm về ca múa, là cách mà Tần Cán hiểu. Nhưng thực tế, Tiêu Cẩn dùng tên này để mắng ông ta là một con vẹt ngu si (đồng âm).
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tìm Nàng Suốt Vạn Năm

Số ký tự: 0