Tìm Mộng Giữa Trời Mây
Truyện Tìm Mộng Giữa Trời Mây đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Thanh Hà, chúng ta kết hôn đi.”

“Nhưng anh… không yêu em.”

Cố Việt kết hôn với Thẩm Thanh Hà, thế nhưng đoạn tình cảm với Tần Miên trong sáu năm, hắn vẫn chưa thể buông xuống.

“Em vẫn luôn biết, người anh yêu là Tần Miên.”

“Anh và cô ấy đã chia tay rồi.”

“Nhẫn đôi đeo đến hằn cả dấu, tình cảm sâu đậm như thế, anh có thể quên được sao?”

Đúng thật là không quên được, việc mà Thẩm Thanh Hà lầm bây giờ chính là  đang tìm mộng giữa trời mây, tốn công vô ích.

Đã mệt rồi, đến lúc buông tay thôi.


Nhận xét về Tìm Mộng Giữa Trời Mây

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ