Tiểu Thư, Xin Cô Đừng Bỏ Đi
Cô tên là Mộng Mộng cô bị gia đình ép cưới một người cô không thích về làm chồng, vì vậy cô đã bỏ trốn khỏi buổi công bố với mọi người.

Nhận xét về Tiểu Thư, Xin Cô Đừng Bỏ Đi

Số ký tự: 0