Chương 14: Hạ Nghiên – Hạ Lãng (2)

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Tiểu kịch trường:
Độc giả: Hạ Nghiên, nếu như Diệp An Thư không đồng ý đổi thảo dược, vậy cô có cướp không?
Hạ Nghiên: Tất nhiên là phải đoạt rồi.
Độc giả: Không phải cô bảo sẽ không làm trái nguyên tắc của bản thân sao?
Hạ Nghiên: Cậu biết nguyên tắc của tôi là gì không?
Độc giả: Này... không phải là không làm chuyện trái đạo đức sao?
Hạ Nghiên: Đạo đức có quan trọng bằng mạng nhỏ không, lại còn chẳng ăn được.
Hạ Lãng: Nghiên nói đúng.
Độc giả: ???
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tiểu Sư Muội Dạo Này Thật Kì Quái!

Số ký tự: 0