Tiểu Miêu Ký
Từng có người hỏi ta:
- Ngươi tiểu miêu cũng muốn nghịch thiên? Ta sợ ngươi một câu cũng nghe không hiểu, nói gì đến chữ "nghịch".

Ta coi như không hiểu kêu một tiếng:
- Meo...

Bởi vì sao ta không phản bác? Âu cũng là vì một chữ "nghịch" này kẻ đó đâu có hiểu. Nếu nói ta một chữ câu cũng không hiểu, ta cũng không phủ nhận, thứ ta hiểu biết là pháp tắc.

Có người từng trào phúng ta:
- Ngươi tiểu miêu chỉ là sâu kiến, cả đời không bằng ta.

Ta coi như không hiểu kêu một tiếng:
-Meo...

Bởi vì sao ta không tức giận? Âu cũng là vì nếu nói ta là sâu, ngươi cũng phải hiểu lúc ta phá kén thành bướm, một cái vỗ cánh cũng khiến ngươi tan biến. Nói ta là kiến, cũng đúng, bản ngã của ta đông như kiến, trong đó ta là kiến chúa. Nói ta không bằng ngươi, phải, ta hơn hẳn.

Có người từng cảm khái ta:
- Ngày đó một hành động của ngươi giúp ta đắc đạo, nguyện dùng một đời bồi đáp ngươi.

Ta coi như không hiểu rồi quay đầu bỏ đi.

Tại sao ta không nhận một ý nguyện này? Âu cũng là vì hắn đã cho ta cá.

Bổn miêu hành tẩu tu chân giới, mỗi nơi ta đặt một dấu chân.

Nhận xét về Tiểu Miêu Ký

Số ký tự: 0