Tiếng Tơ Đồng

Chàng là quân sư của Hoàng tôn Dương chốn kinh kỳ. Anh là hoàng thương giàu sang bậc nhất xứ Nam Giang Cửu Tỉnh. Họ tình cờ gặp nhau lần thứ nhất là duyên, ngẫu nhiên gặp nhau lần thứ hai là phận. Nhưng cố ý gặp nhau lần thứ ba sẽ là điều gì?

Nội dung truyện không liên quan đến lịch sử Việt Nam. Nhân vật, bối cảnh, tình tiết đều là hư cấu. Nhận xét về Tiếng Tơ Đồng

Số ký tự: 0