Tiền Nhiều Để Làm Gì?

Đời học sinh không chỉ đơn giản là những ngày lê đít trên ghế nhà trường, hay chạy tóe khói khi bị bố mẹ đuổi đánh vì để lộ bài kiểm tra 0 điểm tròn trĩnh. Như tôi đây, nhởn nhơ chơi bời, đít quần cũng không phải lê trên ghế nhà trường quá nhiều, cũng không có bố mẹ để được đuổi đánh, và không có khả năng bị trứng ngỗng để được bố mẹ đuổi đánh.

Haizzzzz. Tuổi thanh xuân này thật chán, xung quanh chỉ có những tiền và tiền, chỉ có những kẻ nịnh hót tôi để lấy được cái chức vụ cao hơn, để được nhiều tiền hơn.

Nhận xét về Tiền Nhiều Để Làm Gì?

Số ký tự: 0