Truyện Tiên Hiệp Hay

Huyền Binh Thế Gia

Anh Đào Mang Ta Đến, Tuyết Trắng Dẫn Người Đi

Tiên Đạo Mộc Chủ

Giáng Long

Ngắt Mạng Nhớ Cẩn Thận, Coi Chừng Xuyên Không!

Vong Tình Ký

Hệ Thống Trải Nghiệm Nhân Vật Chính Nghịch Thiên!

Sau Khi Tự Tử Ta Được Hệ Thống Nhặt Về

Hùng Thiên Đại Lục

Nhất Sinh Vô Diệt

Trường Sinh Tự

Hợp Đồng Gì Cơ? Anh Xé Rồi!

Truyện mới cập nhật

Truyện Tiên Hiệp Mới