Tiệm Trao Đổi Thần Kỳ


Một tòa lâu đài cổ xưa chu du khắp mọi thiên hà, truyền thuyết kể lại, kẻ nào có thể gặp được chủ nhân của tòa lâu đài có thể được ban một điều ước.


Ta thực hiện ước nguyện cho ngươi, ngươi phải trả bằng một cái giá tương xứng.


Nhận xét về Tiệm Trao Đổi Thần Kỳ

Số ký tự: 0