Chương 85: Đà Ngụy Nhân (2)

Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn cần 515 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 361

Đọc chương này bằng 5

Đọc chương này bằng 5

*hiện tượng đồng âm trong tiếng Hán.

**ghế tả: đặt bên trái chủ vị, ngầm xem như quan trọng hơn ghế bên phải, ở đây Lý Áng tự cho mình cao hơn Đặng Niên Tùng một bậc.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thượng Thiên Hạ Địa

Số ký tự: 0