Thư Ký Riêng Là Bạn Giường
Bối Vy vì cần một số tiền lớn, ban đầu cô chỉ yêu cầu Cố Diệp Phong cho mình mượn, sau này sẽ trừ vào tháng lương, không ngờ rằng hắn lại xảo trá muốn cô trở thành người giúp hắn phát tiết, đến khi nào hắn chán thì thôi. 
Dần dần theo thời gian, Bối Vy cuối cùng nảy sinh tình cảm với hắn, tuy nhiên nhận thấy hắn một chút biểu hiện cũng không có, có lẽ thật sự chỉ coi cô là một người bạn giường không hơn không kém. Cho đến một ngày cô biết được Cố Diệp Phong sẽ kết hôn cùng với thiên kim tiểu thư Lâm Tưởng Yên, dù đau lòng, bản thân cũng chẳng còn chút hy vọng nào nữa, Bối Vy chọn rời đi.


Nhận xét về Thư Ký Riêng Là Bạn Giường

Số ký tự: 0