Thời Không Ngân Hà
500 lần ngoảnh đầu nhìn nhau của kiếp trước, mới đổi lại được một khoảnh khắc lướt qua nhau. Bước chân Trà Long chợt chậm lại, có một chút chết lặng trong tim, vẫn là người đó, thân áo đen lạnh lẽo với mùi hương lạnh ngọt, trên tay cầm thanh tiêu ngọc quen thuộc. Người đi qua, những tuyết sương hoa rơi khắp chốn mộng cảnh. 
“Ta sẽ chỉ ở bên huynh năm ngày.”
“Năm ngày?”
“Ngày xuân, ngày hạ, ngày thu, ngày đông. Còn ngày thứ 5, nguyện dùng cả thanh xuân đề đổi lấy sự vĩnh hằng bên huynh. Thế nào?”

Nhận xét về Thời Không Ngân Hà

Số ký tự: 0