Thợ săn quái thú.
Nhân loại phải đối diện với một những con quái vật được gọi là IDC, viết tắt của Inanimate Dangerous Creatures (Sinh vật vô tri nguy hiểm). Một nhóm người đã lập ra một hệ thống được gọi là Thợ Săn, họ là những người được đào tạo để tiêu diệt lũ IDC, bảo vệ con người. Karma có một quá khứ đau thương, cậu tham gia vào thợ săn và bước trên cuộc hành trình tiêu diệt hết bọn IDC.

Nhận xét về Thợ săn quái thú.

Số ký tự: 0